รายละเอียดการเข้าพัก

  • Check In เวลา 13.00 น. และ Check Out เวลา 11.30 น.
  • จองห้องพักทางโทรศัพท์ เบอร์ 089-8262814, 081-1908885, 081-7576696, 081-3645582

การโอนเงิน

บัญชีธนาคารกรุงทน สาขาท่ายาง เลขที่บัญชี 704-0-10888-7 ชื่อ นายวิชัย จิตรวศินกุล

การโอนเงินชำระค่ามัดจำ

1. บมจ.ธนาคารกรุงไทย. สาขาท่ายาง เลขที่บัญชี 704-0-10888-7 ชื่อ นายวิชัย จิตรวศินกุล

2. บมจ.ธนาคารกรุงไทย. สาขาท่ายาง เลขที่บัญชี 704-0-10840-2 ชื่อ น.ส.จาริณี จิตรวศินกุล