ห้องบ้านอิงน้ำ

“บ้านอิงน้ำ รีสอร์ทแก่งกระจาน” ราคา 2,300 บาท บ้านโซนเนิน มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พัก 6 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

“บ้านอิงน้ำ รีสอร์ทแก่งกระจาน” ราคา 2,000 บาท บ้านโซนน้ำ มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พัก 6 ท่าน

“บ้านอิงน้ำ รีสอร์ทแก่งกระจาน” ราคา 1,500 บาท บ้านโซนน้ำ มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พัก 4 ท่าน

“บ้านอิงน้ำ รีสอร์ทแก่งกระจาน” ราคา 3,000 บาท บ้านโซนน้ำ มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พัก 8 ท่าน